درباره درباره


آشنایی با کانون نویسندگان

کانون نویسندگان هايپركلابز ، محلی برای گردهمایی اعضای فعال هايپركلابز است تا با کمک و همفکری یکدیگر بتوانیم محتوای غنی و با کیفیتی در خور شأن خانواده های ایرانی ،گردآوری ، تهیه و عرضه کنیم.

نحوه عضویت در کانون نویسندگان

اعضای هايپركلابز می توانند با ارسال متناوب مطالب با کیفیت در گروهها و ایجاد بحث های جالب در انجمن ها پس از مدتی به جمع اعضای کانون نویسندگان بپیوندند. معیار سنجش فعالیت اعضا بر اساس نوشته های تائید شده و میزان دریافت پسند از نوشته ها می باشد که نشان دهنده کیفیت و محبوبیت نوشته های هر نویسنده می باشد.

نحوه محاسبه امتياز در كانون نويسندگان

امتياز كانون نویسندگان = (تعداد مقاله x تعداد پسند) + (تعداد بحث x تعداد پسند)
توجه 1: منظور از مقاله، مطالب تاييد شده اي است كه در كلوب ها ارسال نموده ايد.
توجه 2 : منظور از بحث، موضوعات تاييد شده اي است كه در انجمن ها پرسیده اید.
توجه 3: بدیهی است کاربرانی که بیشترین تعداد مطالب با بیشترین تعداد پسند را داشته باشند جزء برترین های کانون نویسندگان نمایش داده خواهند شد.
توجه 4: شما در کانون نویسندگان ، 100 نویسنده برتر هايپركلابز را به تفکیک کلوبها در بازه های زمانی 7 روز و 30 روز و 90 روز اخیر خواهید یافت.

حاميان